Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta

Yhdistystoiminnan arvoihin lukeutuu oikeus asialliseen kohteluun ja kanssakäymiseen.

1. Häirintää ei hyväksytä

Suomen postcrossingyhdistyksen tapahtumissa ja toiminnassa ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua missään muodossa.

2. Häirinnällä tarkoitetaan

Häirintänä ja epäasiallisena kohteluna pidetään kielteistä käyttäytymistä, joka on joko pitkään jatkuvaa ja toistuvaa, tai kertaluontoista, ja  edellyttää puuttumista.

Kielteinen käyttäytyminen voi ilmetä mm.

  • sukupuolisena häirintänä tai ahdisteluna
  • fyysisen koskemattomuuden loukkaamisena
  • rasistisena häirintänä
  • epäasiallisina suullisina ja kirjallisina viesteinä
  • väkivaltaisena tai muuna uhkaavana käytöksenä
  • toiminnan jatkuvana perusteettomana arvosteluna ja vaikeuttamisena
  • yksilöllisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaamisena
  • maineen tai aseman kyseenalaistamisena (esim. levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, haukutaan)
  • yhteisöstä eristämisenä (esim. ei puhuta, ei tervehditä, ei kuunnella, keskeytetään, eristetään).
  • sanattomina viesteinä (esim. ilmeet, eleet)

Yhdistyksen johto huolehtii käytettävissään olevin keinoin, että turvallisuudelle tai terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä ei esiinny.

3. Häirintään puuttuminen ja häirinnästä ilmoittaminen

Yhdistyksen toiminnassa tai tapahtumissa mukana olevan on vältettävä muihin toimijoihin kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua ja jokaisen, joka havaitsee kyseistä kohtelua, odotetaan ottavan sen puheeksi ja puuttuvan siihen itse. Parhaimmillaan tilanne voisi selvitä jo asianosaisten kesken

Mikäli puheeksi ottaminen tuntuu liian vaikealta, ei johda toivottuun lopputulokseen tai muuten kokee tarvitsevana tukea, niin epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti yhdistyksen johdolle tai tapahtumapaikalla järjestämisvastuussa olevalle.

4. Häirinnän selvittäminen

Hallituksen edustajat selvittävät mahdollisimman pian ensisijaisesti asianosaisten kanssa keskustelemalla tai tarvittaessa myös muulla tavoin tapahtumien kulun. Keskustelut käydään ja muut mahdolliset selvitykset tehdään luottamuksellisesti ja ilman ennakkoasenteita. Ratkaisut tehdään tosiasioiden perusteella.

Toimintamalli

Toimintamalli hyväksyttiin Suomen postcrossingyhdistyksen kevätkokouksessa Hämeenlinnassa 21.4.2018.