Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Suomen postcrossingyhdistys ry (216.102)

Marko Kulmala

2. Rekisterin nimi

Suomen postcrossingyhdistys ry:n putiikin käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Asiakkaiden tunnistaminen ja ostoskorin ja tilausten hallitseminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Tailusten käsittelyä varten rekisteriin tallennetaan käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tilaustiedot. Tilauskohtaisesti rekisteriin tallennetaan lisäksi tiedot tilatuista nimikkeistä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkopalveluun käyttäjän itsensä antamat tiedot sekä Putiikin tallentamat järjestelmätiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. Kaikki palveluun annetut ei-julkiset tiedot ovat luottamuksellisia.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.