Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Suomen postcrossingyhdistys ry (216.102)
Marko Kulmala

 

2. Rekisterin nimi

Postikorttikirppiksen käyttäjärekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Jäsenten tunnistaminen ja ilmoitusten hallitseminen.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Ilmoitusten käsittelyä varten rekisteriin tallennetaan käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoituskohtaisesti rekisteriin tallennetaan lisäksi tiedot ilmoitetuista nimikkeistä.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkopalveluun käyttäjän itsensä antamat tiedot sekä Korttikirppiksen tallentamat järjestelmätiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. Kaikki palveluun annetut ei-julkiset tiedot ovat luottamuksellisia.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

 

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

 

Päivitetty 2016-08-12 22:31:23